Federalni štab civilne zaštite izmijenio naredbu o uvođenju zabrane kretanja građana od 20 do 5 sati i pozvao na poštivanje i ostalih naredbi

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 30.03.2020. godine
 Novom izmijenjenom naredbom (od 29. marta 2020. godine) tačka 1. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) od 21. marta po kojoj je zabrana kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) trajala od 18 do 5 sati se mijenja i novom naređuje zabrana kretanja građana na području Federacije BiH u vremenu od 20 do 5 sati. U dopuni ove tačke naređeno je da građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu od najmanje 1,5 metar. Izmijenjena naredba o zabrani kretanja na području FBiH  stupa na snagu danas (29. mart) u 20 sati i primjenjuje se do daljnjeg. Federalni štab civilne zaštite još jednom poziva na poštivanje donijetih naredbi, posebno onih koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom i  zatvorenom prostoru, propisanih socijalnih distanci i ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Na drugoj hitnoj vanrednoj elektronskoj sjednici, održanoj 29. marta 2020. godine, Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) donijeta je naredba o izmjeni tačke 1. naredbe od 21. marta po kojoj je zabrana kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) trajala od 18 do 5 sati.

Novom izmijenjenom naredbom tačka 1.naredbe FŠCZ od 21. marta se mijenja i novom naređuje zabrana kretanja građana na području FBiH u vremenu od 20 do 5 sati. U dopuni ove tačke naređeno je da građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu od najmanje 1,5 metar.

Ostaje nepromijenjeno u naredbi od 21. marta i važi do daljeneg da se iz naredbe izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

Nova izmijenjena naredba o zabrani kretanja na području FBiH stupa na snagu 29. marta 2020. godine u 20 sati i primjenjuje se do daljnjeg.

Federalni štab civilne zaštite još jednom poziva na poštivanje donijetih naredbi, posebno onih koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom i  zatvorenom prostoru, propisanih socijalnih distanci i ostalih higijensko-epidemioloških mjera.


Izmjena naredbe o uvođenju zabrane kretanja građana od 20 do 5 sati
File size: 711 KBhttp://www.fucz.gov.ba/fscz-izmijenio-naredbu-o-uvodjenju-zabrane-kretanja-gradjana-od-20-do-5-sati-i-pozvao-na-postivanje-i-ostalih-naredbi/