Predavanja dr. Damira Novosela na Fakultetu elektrotehnike

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Tuzla, 26.10.2018. god.

 

 Na Fakultetu elektrotehnike  Dr. Damir Novosel predsjednik kompanije Quanta Technology Expert  (North Carolina (USA)) održao je predavanje na temu "Industrijski trendovi i inovacije za električni sistem budućnosti".  Organizacija predavanja  rezultat je zajedničke saradnje između Fakulteta elektrotehnike Tuzla, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međunarodne organizacije za migracije, u sklopu projekta Dijaspora za razvoj – Diaspora for Development (D4D). 

 

 

Predavanja dr. Damira Novosela na Fakultetu elektrotehnike (1)

 


Prisutnima se obratila  Dekanesa Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Prof. dr. Nerdina Mehinović, koja je istakla izuzetnu važnost organiziranja ovakvih događaja, koji osim stručnog doprinosa, nude i mogućnost za značajnije povezivanje stručnjaka iz dijaspore sa istraživačkim ustanovama i istraživačima iz BiH.

 

 

Predavanja dr. Damira Novosela na Fakultetu elektrotehnike (2)

 


U okviru predavanja Dr. Novosel je prezentovao trenutno stanje električnih mreža te izazove i prilike sa kojima će se suočavati moderne električne mreže. Takođe, dosta govora je bilo i o izazovima koje sobom nosi integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem. Kroz interakciju sa prisutnima diskutovano je o stanju ovog sektora u Bosni i Hercegovini, Evropi, SAD-u i globalno u svijetu. Razmotreni su i različiti scenariji uključenja većeg broja električnih vozila i njihovog uticaja na električne mreže. Posebno su analizirane tehnologije i sistemi za skladištenje električne energije, te nadzorni, zaštitni, automatizacijski i upravljački uređaji koji nude značajne mogućnosti za ostvarenje održive energetske budućnosti.


Predavanju je prisustvovao veliki broj stručnjaka  iz elektroprivrednih kompanija za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, te veliki broj inženjera iz privrede i studenata.