Akademsko korištenje profesionalnog softverskog alata PI sistem, kompanije OSIsoft Kalifornija

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Tuzla, 13.01.2017. god.

 

 

 

Redovni profesor Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli  dr.sc. Suad Halilčević, uspio je dogovoriti akademsko korištenje profesionalnog softverskog alata pod nazivom PI sistem, kompanije OSIsoft iz Kalifornije (SAD). Softver se može koristiti za analizu mnogih sektora poput tehničko-tehnološkog, ekonomsko-financijskog, medicinsko-zdravstvenog, društveno-okolišnog. Izuzetno vrijedan softverski alat omogućava realiziranje infrastrukture unutar koje se spajaju podaci, radovi i ljudi u realnom vremenu na funkcionalan, siguran, kvalitetan i efikasan način.


Softver je na raspolaganje studentima i nastavnicima svih fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademske svrhe.  Za pristup i korištenje PI alata zainteresovani mogu kontaktirati doc.dr.sc. Mario Pejdanović sa Fakultet elektrotehnike.