OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O B A V I J E S TFatić Maida, javno će braniti  magistarski rad pod nazivom:Osobine ličnosti i kvalitet života kao determinente razvoja sindroma profesionlanog sagorijevanja
kod medicinskih sestara tehničara u JZU UKC TuzlaJavna odbrana magistarskog rada obavit će se 23.01.2015. godine u 12:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Erna Emić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Tamara Efendić Spahić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Rezervni član Komisije: se dr. sc. Elvis Vardo, docent izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


 
Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 


Profesionalno sagorijevanje (burnout) u zdravstvu  je malo istraženo. Cilj ovog rada je utvrditi prisustvo sindroma profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara – tehničara zaposlenih u JZU UKC Tuzla, odnosno, da li postoji i kakva je povezanost osobina ličnosti i nekih sociodemografskih karakteristika sa razvojem sindroma profesionalnog sagorijevanja. U istraživanju smo koristili sljedeće mjerne instrumente: BFI model – Upitnik za procjenu karakteristika ličnosti,  Upitnik profesionalnog sagorijevanja - Figlii Sociodemografski upitnik. Ispitivanje je provedeno na klinikama i zavodima JZU UKC Tuzla, čije su medicinske sestre - tehničari sudjelovali u istraživanju. U ispitivanju je sudjelovalo 206 medicinskih sestara - tehničara. Rezultati su analizirani adekvatnim statističkim postupcima koji su odabrani nakon provjere distribucije dobivenih rezultata. Rezultati su pokazali da postoji povezanost karakteristika ličnosti sa razvojem sindroma profesionalnog sagorijevanja, tj. da je visok nivo Neuroticizma rizični faktor za razvoj ovog sindroma, dok je visoka Savjesnost i visoka Ugodnost protektivni faktor za razvoj profesionalnog sagorijevanja. Na osnovu dobivenih rezultata možemo zaključiti da su sociodemografske karakteristike ispitanika slabi prediktori sindroma profesionalnog sagorijevanja. Samo radna pozicija ispitanika (rukovodeća/nerukovodeća) pokazala se značajnom za pojavu rizika od profesionalnog sagorijevanja na način da su ispitanici raspoređeni na radna mjesta bez upravljačkih funkcija češće imali simptome profesionalnog sagorijevanja.
Ovakvi rezultati pokazuju potrebu razvijanja vještina pomoći i samopomoći radi očuvanja mentalnog zdravlja medicinskih sestara – tehničara i sprečavanja neželjenih posljedica.