Održan okrugli sto na temu "Značaj rane intervencije kod djece sa teškoćama u razvoju"

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 04.04.2017. god.

 

 
 


Udrženje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u saradnjji sa Udruženjem za ljudska prava i socijalnu inkluziju “SOCI” iz Tuzle i Asocijacijom za održivi razvoj “Zelene staze-Green tour” Tuzla u povodu Međunarodnog dana  osoba sa autizmom organizovali su u ponedeljak, 03.04.2017. godine Okrugli sto o temi ”Značaj rane intervencije kod djece sa teškoćama u razvoju”.

 

 

 

 

"Kroz svakodnevnu praksu se pokazalo da segment rane intervencije  u našem društvu  izostaje", istakla je dr.sc. Vesna Bratovčić, vanredni profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu UNTZ, "to predstavlja veliki problem, jer je veoma važno reagovati na vrijeme. Kada je dijete uključeno od samog početka u sistem (zdravstveni, socijalni i obrazovni), to je velika pomoć i podrška i djetetu, ali i porodici", dodala je.

Profesorica Bratovčić je pojasnila da razlikujemo  super ranu i ranu intervenciju. Kod nas se u sistem rane intervencije uključuju djeca koja su rođena sa  smetnjama, ili nasljednim bolestima koje se mogu detektovati odmah po rođenju  ili oštećenjima centralnog nervnog sistema koja se također mogu odmah  detektovati.

U Centru za rani rast i razvoj Doma zdravlja Tuzla radi se na prevenciji ranog rasta i uključivanja djece u što ranijoj fazi u proces rehabilitacije.

dr.sc. Jasmina Klebić iz Centra za rani rast i razvoj Doma zdravlja Tuzla je kazala:"Nama su u fokusu neorizična djeca i mi pratimo rani rast i razvoj od rođenja do 6. godine, s tim da su nam djeca od 0-3 godine u fokusu, jer plastičnost mozga do 6. godine je najveća, do 5. godine se razvije 90% mozga, poslije 5. godine samo 10% mozga. Sad zamislite šta znači taj rani rast i razvoj kod djece."