Specijalna olimpijada BIH - Uspješno zavšene trodnevne radionice studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta u okviru specijalne olimpijade BIH

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
MEDICINSKI FAKULTET
Tuzla, 07.04.2017. god.

 

 

 

Danas su završene trodnevne radionice studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta i Udruženja studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koji su kao partneri Udruženju studenata medicine u BiH “BoHeMSA” lokalni komitet Tuzla, doprinijeli u organiziranju prijateljskog takmičenja specijalne olimpijade BIH, pod sloganom "ne zovite me posebnim, različitost ne znači nemogućnost“.

 

 

 

 

 

Fokus rada studenata Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta bio je na organizaciji paralelnih radionica koje su išle uz sportski dio događaja, a čiji je primarni cilj bio povezivanje i druženje djece i mladih sa posebnim potrebama i srednjoškolaca redovne populacije. Kroz radionice učesnici su pored stručnog rehabilitacijskog dijela imali priliku da kroz muziku, ples , razgovor i umjetnost provedu tri dana smjeha, veselja i sklope nova poznanstava. Radovi koji su rezultat aktivnosti radionica bit će izloženi u petak u okviru gradskih dešavanja.

 

Radionice su realizirane sa korisnicima Udruženja “Malo srce” i štićenicima Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama, škole za osobe s posebnim potrebama, Tuzla, Bosna i Hercegovina i učenicima srednjih škola.

 

Menadžment Medicinskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dao je veliku podršku samoj organizaciji, kako kroz oslobađanje studenta redovne nastave, tako i kroz ostale aktivnosti.

 

Generalni pokrovitelji projekta su Bošnjačka Zajednica kulture “Preporod” Sjeverne Amerike, kao i Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Ambasadori projekta su Amel Tuka, Igor Emkić i Mustafa Mehić. Počasni pokrovitelji projekta, između ostalih je i Fabrika deterdženata Dita.