Danas počinje sedmodnevni Study week

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 17.06.2019. god.

 

 TuzlarijeSedmodnevni Study week počinje danas 17.06.2019. u 10:00 sati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Studenti i profesori Univerziteta primijenjenih znanosti iz Bazela (Švicarska), zajedno sa koordinatorom I-dijaspore iz Berna (Švicarska) boravit će u sedmodnevnoj posjeti našem fakultetu, studijskom programu Poremećaji u ponašanju.

- U okviru studentske sedmice planirano je da se realiziraju brojna predavanja, istraživanja, obave posjete osam institucija našeg Kantona i zajednički radi na dostizanju višeg nivoa saradnje čime bi studenti i nastavnici dobili priliku za kreiranje daljnje zajedničke platforme za djelovanje, istakla je dr. sc. Lejla Kuralić-Ćišić, šefica katedre Poremećaji u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.