ERASMUS MUNDUS

U okviru programa Erasmus Mundos External Cooperation Window odobren je projekat – kreirana mreža univerziteta – s ciljem akademske razmjene studenata i nastavnika između univerziteta Zapadnog Balkana i Evropske Unije.Ovu akademsku mrežu čine slijedeći univerziteti:Univerziteti iz EU:


Univerzitet u Grazu, Austrija – koordinator


Catholic University of Leuven, Belgija


Masaryk University, Brno, Češka Republika


University of Bologna, Italija


University of Granada, Španija


University of Groningen, Holandija


University of Latvia, Riga, Latvia


University of Turku, Finska


Vilnius University, Litvanija


Univerzitet u Mariboru, SlovenijaWBC univerziteti:


Univerzitet sv. Ćiril i Metodije, Skoplje


Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Crne Gore, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tirani, i Univerzitet u Tuzli.Program razmijene namjenjen je za studente na dodiplomskom, magistarskom i doktorskom studiji, kao i za post-doktorante i administrativno osoblje.Prvi krug apliciranja je otvoren od 15. oktobra 2010. do 01. februara 2011. godine putem on-line aplikacija.Trajanje projekta je 3 godine.Web stranica projekta je:

www.uni-graz.at/joineusee


Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju, Univerziteta u Tuzli.