Erasmus+ stipendija za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu u Valensiji – 2. Međunarodna sedmica mobilnosti

 Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.01.2019.godine
 

 
Univerzitet u Valenciji objavio je Konkurs za drugu međunarodnu sedmicu kreditne mobilnosti – 2nd International Credit Mobility Week pod nazivom ‘’KA107 Erasmus+ International Credit Mobility: Internationalizing Higher Education Institutions beyond the European borders’’.

Međunarodna sedmica će se održati od 04.03. do 08.03.2019.godine, a Konkurs je otvoren za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Kopija pasoša
4.    Ugovor o mobilnosti Teaching/Training

Prijava se vrši online preko linka http://encuestas.uv.es/index.php/366162?lang=en, a također je potrebno prijave dostaviti e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + VALENCIA STAFF WEEK.

Rok za prijave je otvoren  do 21.01.2019.godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526