Erasmus+ stipendije za studente Univerziteta Palackog u Olomoucu,Češka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.04.2018.godine

 


Obavještavamo vas da je Univerzitet Palacki u Olomoucz, Češka objavio Konkurs za dodjelu stipendije studentima prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2018/2019.godinu ili za cijelu akademsku godinu 2018/2019.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu za studente:

1.Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
4. Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
5.Dokaz o poznavanju engleskog jezika, minimalno B2

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku,potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ PALACKY, i putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 31.05.2018. godine za zimski semestar ili cijelu akademsku 2018/2019.godinu, dok je rok do 31.oktobra 2018.godine za ljetni semestar akademske 2018/2019.godine

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528