Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu Wroclav, Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.06.2018.godine


Obavještavamo vas da je Univerzitet Wroclaw, Poljska objavio Konkurs za dodjelu 3 stipendija studentima I, II i III ciklusa studija za zimski semestar akademske 2018/2019.godine.

Potrebna dokumentacija za studente:

1.    Prijavni obrazac
2.    Fotografija
3.    Kopija pasoša
4.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
5.   CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
6.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
7.   Motivaciono pismo (za studente III ciklusa)
8.    Prijedlog istraživanja (za studente III ciklusa)
9.   Pismo prihvatanja od strane Wroclaw Univerziteta (za studente III ciklusa)

ROK ZA PRIJAVU JE 09.07.2018.GODINE.

Kontakt osoba: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl
Prijava se vrši putem linka: https://international-applications.uni.wroc.pl/admin-international
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + WROCLAW.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526