Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu U Zadru, Hrvatska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 24.04.2018.godine


 Obavještavamo vas da je Univerzitet u Zadru, Hrvatska, objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije studentima prvog i drugog  ciklusa Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2018/19. godine.

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu 800 EUR.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Potrebna dokumentacija za studente:


1.    Prijavni obrazac
2.    1 fotografija u boji
3.    Kopija pasoša
4.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
5.    CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
6.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + ZADAR

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526