Erasmus + stipendije za osoblje na Univerzitetu Opole, Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 27.08.2018.godine


Krajnji rok za prijavu je produžen do 05.09.2018. godine.
Obavještavamo vas da je Univerzitet Opole, Poljska, objavilo Konkurs za dodjelu jedne stipendije akademskom ili administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2018/19. godine.

Stipendija za osoblje obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR.


Potrebna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti - Training
3. Pozivno pismo
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Kopija pasoša

ROK ZA PRIJAVU JE 31.08.2018.GODINE.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + OPOLE

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526