Erasmus + stipendije za osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.03.2020.godine
Tehničkim univerzitetom u Rigi, Latvija objavio je Konkurs za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju  Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na 2. International Staff Week  koja se održava od 25. do 29.05.2020.godine.

Poziv je otvoren za osoblje Ekonomskog fakulteta (biznis i administracija), Fakultet Elektrotehnike (informacione i komunikacione tehnologije) Filozofski fakultet (jezici).

Potrebna dokumentacija za osoblje:
1. Prijavni obrazac
2. Scan pasoša
3. CV
4. Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching
5. Pozivno pismo (e-mail korespondencija)


Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + RIGA najkasnije do 20. marta  2020.godine.Više informacija o Univerzitetu u Rigi možete pronaći na web stranici: http://fsd.rtu.lv/ i https://mtip2020.rtu.lv/


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

 

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526