Erasmus+ stipendije za osoblje na AHG Univerzitetu nauke i tehnologije u Krakowu, Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.02.2020.godine
Obavještavamo vas da je AHG Univerzitetu nauke i tehnologije u Krakowu, Poljska, objavilo Konkurs za dodjelu 4 stipendije akademskom i 2 administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2020/2021 i akademsku 2021/2022. godinu.

Poziv je otvoren za akademsko osoblje Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškovu u iznosu od 275 EUR koje se uplaćuju zajedno sa stipendijom, što znači da sami kupujete putnu kartu (za avion, voz, autobus), a onda vam se naknadno isplaćuje iznos. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Potrebna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching / Training)
3. Pozivno pismo
4. CV
5. Skenirana verzija pasoša


ROK ZA PRIJAVU JE 28.02.2020.GODINE.

 

Informacije o Univerztietu možete pronaći na sljedećem linku: https://www.agh.edu.pl/en

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + KRAKOW.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526