Erasmus+ stipendije za osoblje Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26.11.2019.godine

Afyon Kocatepe Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerztieta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Poziv je otvoren za osoblje Akademije Dramskih Umjetnosti (gluma), Ekonomski fakultet (menadžment), Pravni fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tehnološki fakultet (Prehrambena tehnologija), Rudarsko-geološki-građevinski fakultet.

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).

Potrebna dokumentacija:

1.Prijavni obrazac
2.Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching/Training)
3.Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)


Krajnji rok za apliciranje je 15.12.2019. godine.

Više informacija o studiranju na Afyon Kocatepe Univerzitetu možete pronaći na sljedećem linku: https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: international@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerztieta u Tuzli, kancelarija br.8)
e-mail: international@untz.ba
tel.: + 387 35 300 526