Erasmus+ stipendije za osoblje Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.02.2020.godine

 


Afyon Kocatepe Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom i dvije stipendije administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/20. godine i akademsku 2020/2021.godinu.

 

Poziv je otvoren za osoblje Akademije Dramskih Umjetnosti (gluma), Ekonomski fakultet (Menadžment), Pravni fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tehnološki fakultet (Prehrambena tehnologija), Rudarsko-geološki-građevinski fakultet (Građevina), Filozofski fakultet (Turski jezik i književnost), Fakultet elektrotehnike, Mašinski fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Specijalna edukacija i rehabilitacija).

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).

Potrebna dokumentacija:

1.Prijavni obrazac
2.Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching / Training)
3.Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)


Krajnji rok za apliciranje je 30.03.2020. godine.


Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: international@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerztieta u Tuzli, kancelarija br.8)
e-mail: international@untz.ba
tel.: + 387 35 300 526