Erasmus+ stipendije za jednog studenta na Univerzitetu u Barseloni za ljetni semester akademske 2018/2019.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji I inostranstvu
Tuzla, 08.10.2018.godine

 

 

Rok za podnošenje prijava je produžen do 07.11.2018. god.
Obavještavamo vas da je Univerzitet u Barseloni objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije studentima prvog ili drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2018/2019.godinu.

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesešnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Poziv nije otvoren za studente Medicinskog fakulteta!

Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici:
http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu za studente:

1. Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
4. Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
5.Dokaz o poznavanju engleskog jezika, minimalno B2

Također, potrebno je popuniti i online aplikaciju na sljedećem linku:
http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 04.11.2018. godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528