Erasmus+ stipendije za administrativno osoblje Ureda za međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.10.2019.godine
Obavještavamo vas da je Univerzitet Wroclaw, Poljska objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendija administrativnom osoblju Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu za akademsku 2019/2020.godinu.

Dokumentacija koja je potrebna:

1.Erasmus + Ugovor o mobilnosti/Training
2.Kopija pasoša
3.Pozivno pismo

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostaranstvu putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS + WROCLAW
 
Rok za prijave je otvoren do 18.10.2019. godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +387 35 300 526
fax: +387 35 300 528