Erasmus + stipendije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.03.2020.godine

 Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom osoblju Filozofskog (jezici, sociologija, psihologija, političke nauke) i Ekonomskog fakulteta (menadžment, marketing, administracija) Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2020/21.godine.

Potrebna dokumentacija za osoblje:
1. Prijavni obrazac
2. Scan pasoša
3. CV
4. Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching
5. Pozivno pismo (e-mail korespondencija)

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 180 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 15. april  2020.godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

 

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526