Erasmus+ stipendije Univerziteta u Marburgu, Njemačka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.10.2019.godine


Univerzitet u Marburgu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu tri stipendije za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Ljetni semestar traja od aprila do jula 2020. godine. 

Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Napomena: Nastava se odvija isključivo na njemačkom jeziku za studente Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta.

Stipendija za studente obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.


ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 24.11.2019. GODINE.


Potrebna dokumentacija za studente:
1.Prijavni obrazac
2.Fotografija
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7.Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
8.Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9.Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta
10. Za studente III ciklusa: Kopija diplome I i II ciklusa i kopije dodatka diplome (ili uvjerenje o položenim ispitima) na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta
 


Više informacija o studiranju na Univerzitetu u Marburgu možete pronaći na sljedećem linku: 
https://www.uni-marburg.de/en. Kontakt email: erasmus-partnercountries@uni-marburg.de.


Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ MARBURG. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522