Erasmus+ stipendije Univerziteta u Litvaniji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 20.11.2019. godine

 Poslovni univerzitet primijenjenih nauka iz Litvanije je objavio konkurs za dodjelu šest (6) stipendija za ljetni semestar akademske 2019/20. godine.
 
Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za studente obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.


ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 25.11.2019. GODINE.


Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1 ili B2
8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta


Više informacija o studijskim programima možete pronaći na sljedećim stranicama: 
https://www.ltvk.lt/en/m/Stojantiesiems-1/studiju-programos-3/,

https://www.ltvk.lt/en/m/erasmus%2B/.

 

Pogledajte promo postere i video: https://www.youtube.com/watch?v=BFky1YGWREI&t=6s

 

Kontakt email Erasmus koordinatora: projektai@ltvk.lt


Nakon što student bude obaviješten da je nominovan za stipendiju od strane Univerziteta u Tuzli, potrebno je da do 29.11.2019. godine popuni ONLINE APLIKACIJU.


Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ LITVANIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522