Erasmus+ stipendije Univerziteta u Litvaniji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.02.2020.godine
 Poslovni univerzitet primijenjenih nauka iz Litvanije je objavio konkurs za dodjelu šest (6) stipendija za zimski semestar akademske 2020/21. godine.
 
Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za studente obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.


ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 4.5.2020. GODINE.


Potrebna dokumentacija za studente:
1.Prijavni obrazac
2.Fotografija
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7.Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1 ili B2
8.Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9.Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta


Više informacija o studijskim programima možete pronaći na sljedećim stranicama:  https://www.ltvk.lt/en/m/erasmus%2B/
Pogledajte video: https://www.youtube.com/watch?v=BFky1YGWREI&t=6s
Kontakt email Erasmus koordinatora: projektai@ltvk.lt


Nakon što student bude obaviješten da je nominovan za stipendiju od strane Univerziteta u Tuzli, potrebno je da do 22.5.2020. godine popuni ONLINE APLIKACIJU i istu pošalje na projektai@ltvk.lt.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ LITVANIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522