Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi za učešće na 15. International Staff Training Week u periodu od 1. do 5. jula 2019.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.05.2019. godine

 Obavještavamo vas da je Univerzitet Granada objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendije za administrativno i 1 stipendije za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na Staff Training Week-u koji će se održati od 1. do 5. jula 2019. godine u Granadi, Španija. Tokom međunarodne sedmice biti će govora o implementaciji Erasmus+ kreditne mobilnosti na univerzitetima.


Detaljne informacije o programu Staff Training Week-a pogledajte na web stranici: https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week?theme=pdf


Period trajanja mobilnosti je 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja).  Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275,00 EUR i dnevnicu u iznosu od 120,00 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove da snosi sam.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:
1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Ugovor o mobilnosti/ Training (administrativno osoblje i akademsko osoblje)
4.    Scan pasoša

Potrebno je da dokumentaciju potpišete i istu dostavite u pdf formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: international@untz.ba, sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ GRANADA, najkasnije do 23.05.2019.godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528