Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 11.04.2019.godine

 ROK ZA PRIJAVU JE PRODUŽEN DO 26.05.2019. GODINE.Univerzitet u Granadi objavio je konkurs za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2019/20 godine. Konkurs je otvoren za studente svih fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Više informacija o konkursu, procesu apliciranja, instukcijama za popunjavanje dokumentacije i ostale korisne informacije možete pronaći na:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes//incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

ROK ZA PRIJAVU JE 13.5.2019. GODINE

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (pogledati detaljne informacije: http://go.uv.es/ebgYXC4 )
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records) na engleskom jeziku
6. Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za II i III ciklus
7. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
8. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
9. Dokaz o poznavanju jezika
 
Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se preporučuje poznavanje španskog jezika, minimalno na nivou B1. Ukoliko student odabere da sluša sve predmete na engleskom jeziku, onda dokaz o poznavanju jezika treba da bude za engleski jezik (izuzetak su studenti odsjeka Engleski jezik i književnost). Informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Predmete na engleskom jeziku za studente I ciklusa pogledajte na:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/oferta-academica-en- ingles/academicoffer20182019_undergraduate_june2018
Predmete na engleskom jeziku za studente II ciklusa pogledajte na:
http://internacional.ugr.es/pages//perfiles/estudiantes/oferta-academica-en-ingles/academicoffer20182019_master_june2018  

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenta.
Nakon selekcije studentima će biti dostavljen link za on-line aplikaciju.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15 )
e-mail: internationalstudents@untz.ba
tel: +387 35 300 522