Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

Ured za međuunverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26.09.2019.godine

 

 

 

Rok za podnošenje prijava je promijenjen i traje do 31.10.2019. godine.

 Obavještavamo vas da je Univerzitet u Granadi, Španija objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendije za administrativno i 1 stipendije za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2019/2020. godinu.  Odabrani kandidat za training mobilnost (administrativno osoblje) mora da učestvuje na Erasmus+ Staff Training Week-u koja će se održati u ljetnom periodu. Program i tačan datum još uvijek nije dostupan.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Erasmus+ Ugovor o mobilnosti Training/Teaching
4.    Scan pasoša
5.    Pozivno pismo (e-mail korespondencija)


Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ GRANADA, i putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 10.11.2019.godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528