Erasmus+ stipendije Univerziteta Nova Lisboa, Portugal

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.10.2019.godine

Univerzitet Nova Lisboa, Portugal je objavio konkurs za dodjelu stipendija za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa studija Fakulteta elektrotehnike, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Osiguranje je pokriveno od strane Univerziteta Nova Lisboa. Troškovi za vizu nisu obuhvaćeni ovom stipendijom. 

Dostupni programi i predmeti se nalaze na sljedećim linkovima: https://up.pt/icmunl2018/courses i https://www.novaims.unl.pt/cursos


ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 15.10.2019. GODINE.

ROK ZA POPUNJAVANJE ONLINE APLIKACIJE 21.10.2019. GODINE.
Link za aplikaciju: https://up.pt/icmunl2018/apply


Potrebna dokumentacija za studente:

1.Prijavni obrazac
2.Fotografija (JPEG; Dimenzije: 212 x 264; Rezolucija: 300 ppp; Veličina: do 500K)
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7.Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
8.Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9.Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta
10.Za studente III ciklusa: Kopija diplome I i II ciklusa i kopije dodatka diplome (ili uvjerenje o položenim ispitima) na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta


Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ NOVA LISBOA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522