Erasmus + stipendije Univerziteta Granada za akademsko ili administrativno osoblje – Staff Training Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 03.11.2017. godine


 Obavještavamo vas da je Univerzitet Granada objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendije za administrativno ili akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na Staff Training Week-u koji će se održati od 15. do 19. januara 2018. godine u Granadi, Španija.


Detaljne informacije o programu Staff Training Week-a pogledajte na web stranici:
https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:
1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Mobility Agreement for Training
4.    Kopija pasoša

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ GRANADA, i putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 08.11.2017. godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528