Erasmus + stipendije-Univerzitet u Pečuhu za osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.02.2018.godine
 

 Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu jedne stipendije osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18.godine.

Potrebna dokumentacija za osoblje:
1.Prijavni obrazac
2.Scan pasoša
3.CV
4.Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching
5.Pozivno pismo (e-mail korespondencija)

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 16.03.2018. godine.

Također je potrebno izvršiti prijavu i putem linka:
http://forms.erasmus.pte.hu/en/form/incoming_ka107_international_credit_mobility_teacher_information_sheet

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526