Erasmus + stipendije-Univerzitet u Pečuhu za akademsko osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 03.10.2018.godine

 Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2018/19.godinu.

Potrebna dokumentacija za osoblje:
1.Prijavni obrazac
2.Scan pasoša
3.CV
4.Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching
5.Pozivno pismo (e-mail korespondencija)

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 11.11.2018. godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526