Erasmus + stipendije Pamukkale univerziteta (Turska) za studente u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.12.2017.godine

Obavještavamo vas da je Pamukkale univerzitet, Denizli iz Turske, objavio Konkurs za dodjelu dvije stipendija studentima prvog,drugog i trećeg ciklusa Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18. godine.


Dokumentacija koju je potrebno priložiti je sljedeća:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (veličina kao za pasoš)
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Learning Agreement) za odabir predmeta koje ćete pohađati na Univerzitetu Pamukkale potražite na web stranici: https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/DereceProgram.aspx?lng=2
4. Transkript ocjena (Transcript of Records – prevedeno od strane sudskog tumača na engleski jezik)
5. Certifikat o poznavanju jezika (Engleski jezik/Turski jezik B1)
6. Kopija pasoša
7. Identifikacijski obrazac


Više informacija o načinu apliciranja možete pronaći na sljedećoj web stranici:
http://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/incoming-students-2