Erasmus+ stipendije na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 24.9.2019.godine


Univerzitet Wroclaw, Poljska je objavio konkurs za dodjelu četiri stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Konkurs je otvoren za sljedeće studijske oblasti: pravo, žurnalistika, engleski jezik i književnost.

ROK ZA PRIJAVU JE 18.10.2019. GODINE

Potrebna dokumentacija za studente:

1.Prijavni obrazac
2.Fotografija
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7.Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
8.Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku
9.Za studente III ciklusa: Kopija diplome I i II ciklusa na engleskom jeziku, prijedlog istraživanja, pismo prihvatanja od strane Wroclaw Univerziteta

Email kontakt osobe na Univerzitetu Wroclaw: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

Prijava na Univerzitetu Wroclaw se vrši putem linka: https://international-applications.uni.wroc.pl/login

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ WROCLAW. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata, te nazivom svakog dokumenta.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522