Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.7.2019.godine
Univerzitet u Pečuhu je objavio konkurs za dodjelu dvije stipendije studentima Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/20. godine

Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za sljedeće studijske oblasti:  ekonomija, menadžment i administracija, marketing i oglašavanje, sociologija i kulturalne studije, psihologija i političke nauke.

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

ROK ZA PRIJAVU JE 10.9.2019. GODINE

Potrebna dokumentacija za studente:
1.    Prijavni obrazac
2.    Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
3.    CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5.    Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi   
       konačnu verziju
7.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2

Dodatne informacije možete pronaći na: http://erasmus.pte.hu/en?language=en

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PEČUH. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivima dokumenta.

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izrade finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522