Erasmus+ stipendije za studente na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 6.11.2019.godine

Obavještavamo vas da je Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija objavio konkurs za dodjelu stipendija za ljetni semestar akademske 2019/20. godine za studente iz Bosne i Hercegovine. Dodjeljuje se ukupno pet (5) stipendija za studente I ciklusa studija i pet (5) stipendija za studente II ciklusa studija.

Prijaviti se mogu studenti Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za studente obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 14.11.2019. GODINE.


Potrebna dokumentacija za studente:


1.Prijavni obrazac
2.Fotografija (formata 35x45 mm)
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.Dokaz o poznavanju jezika (engleski – minimalno B2)
7.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
8.Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta
9.Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku

Nakon nominovanja studenata od strane Univerziteta u Tuzli, studenti popunjavaju online applikaciju na RTU Erasmus linku: https://incomingexchange.rtu.lv/institutions/partners
Rok za popunjavanje ove aplikacije je 20.11.2019. godine. Nakon ovog datuma predstavnici RTU obavaljaju Skype intervju sa svakim nominovanim studentom.

Informacije o programima i predmetima koji se nude na engleskom jeziku možete pogledati na: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ RIGA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522