Erasmus + stipendije na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 09.11.2017.godine

Tehničkim univerzitetom u Rigi, Latvija objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima  Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18. godine.

Konkurs je otvoren za četiri studenta na I ciklusu i 4 studenta na II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

Poziv nije otvoren za studente Rudarsko-Geološkog-Građevinskog fakulteta.

Stipendija za studente u trajanju od minimalno 3 mjeseci, a maksimalno 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 EUR.

Više informacija o načinu apliciranja možete pronaći na: https://incomingexchange.rtu.lv/courses/course/1143-exchange-free-mover, također Vas molimo da prilikom apliciranja izaberete platformu FREE MOVER.

Potrebna dokumentacija za studente:

1.    Prijavni obrazac
2.    Kopija pasoša
3.    CV
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
5.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
6.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2 (English Proficiency Document, IELTS, TOEFL)
8.    Nominacijsko pismo - ovaj dokument izdaje vaš matični fakultet/akademija Univerziteta u Tuzli u kojem se kandidatu daje podrška prilikom prijavljivanja
9.       Motivacijsko pismo

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + RIGA, najkasnije do 30. novembra 2017. godine i također prijaviti se online: https://incomingexchange.rtu.lv/courses/course/1143-exchange-free-mover

Više informacija o Univerzitetu u Rigi, kao i studijskim programima možete pronaći na web stranici: http://fsd.rtu.lv/


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526