Erasmus+ stipendije na Sveučilištu u Splitu za akademsko i administrativno osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju 
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 01.02.2018.godine
 
 
 
 
 Rok za prijavu je produžen do 20.02.2018. godine.
 
 
 
Otvoren je poziv za dodjelu jedne stipendije administrativnom ili akademskom osoblju  Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18. godine.
 
Stipendija za osoblje obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i dnevnicu u iznosu od 100 EUR.
 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu:
 
1. Prijavni obrazac za osoblje (potpisan i popunjen)
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
3. Biografija na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
4. Kopija pasoša
5. Motivaciono pismo do 300 riječi vlastoručno potpisano
6. Ugovor o mobilnosti/ Training
 
 
 
Više informacija o načinu prijave možete pronaći na web stranici: http://eng.unist.hr/InternationalRelations/ERASMUS/CooperationwithPartnerCountriesErasmusKA107/CallforApplications/
CallforApplications/CallforApplications_Tuzla/tabid/1524/Default.aspx
 
Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ SPLIT, i putem e-mail adresa: international@untz.ba i erasmus@unist.hr sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS+ OMOTNICA IPA –TUZLA - OSOBLJE najkasnije do 12.02.2018. godine
 
Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526