Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Poslovnom Univerzitetu primjenjenih nauka u Litvaniji za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 11.03.2020.godine


 
Obavještavamo vas da je otvoren poziv za dodjelu 2 stipendije akademskom osoblju i 2 stipendije administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2020/2021. godinu. Osoblju Univerziteta u Tuzli dodjeljuje se 2 stipendije za održavanje nastave (teaching mobilnost) i 2 stipendije za stručno usavršavanje (training mobilnost), s tim da u slučaju prijave na training mobilnost, odabrani kandidat mora da učestvuje na 5. International Staff Training Week koja se održava od 4. – 8. 5. 2020. godine  u trajanju od 5 radnih dana. Poziv je otvoren za Prirodno-matematički fakultet (turizam), Pravni fakultet, Ekonomski fakultet (turizam, poslovna administracija) i Fakultet elektrotehnike.

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 120 EUR i putne troškovu u iznosu od 275 EUR koje se uplaćuju zajedno sa stipendijom, što znači da sami kupujete putnu kartu (za avion, voz, autobus), a onda vam se naknadno isplaćuje iznos. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.


Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Potrebna dokumentacija:

 

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching / Training)
3. Pozivno pismo
4. CV
5. Skenirana verzija pasoša

 

ROK ZA PRIJAVU JE 14.04.2020.GODINE.


Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

 

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + LITVANIJA.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

 

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526Erasmus+ staff week 2020  week program:

 

 

Monday - 4th of May