Erasmus+ stipendije na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 02.12.2019.godine


Međunarodni Univerzitet za psihoanalizu – IPU u Berlinu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu tri stipendije za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Ljetni semestar traje od aprila do jula 2020. godine. 

Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Odsjeka za pedagogiju-psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Napomena: Nastava se odvija isključivo na njemačkom jeziku za studente I ciklusa studija, a za studente II ciklusa studija nastava se odvija i na njemačkom i engleskom jeziku.


ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 10.12.2019. GODINE


Potrebna dokumentacija za studente:
1.Prijavni obrazac
2.Fotografija
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom/njemačkom jeziku
6.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7.Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom ili njemačkom jeziku, te certifikat ili potvrda o poznavanju njemačkog jezika, minimalno nivo B2
8.Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta, te certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika, minimalno nivo B2


Više informacija o studiranju na IP Univerzitetu u Berlinu možete pronaći na sljedećem linku: 
https://www.ipu-berlin.de/en/international-office/, kao i na informativnom letku

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ BERLIN. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom/njemačkom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522