Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.08.2018. godine

 

 

Rok za prijavu je produžen do 29.08.2018. godine.

 

 


„Middle East“ Tehnički univerzitet, Ankara, Turska, objavio je Konkurs za dodjelu stipendije jednom studentu I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus sporazuma o saradnji, za zimski semestar akademske 2018/19 godine.
Konkurs je otvoren za studente I ciklusa, dok za studente II i III ciklusa METU će ih prihvatiti  ako sami pronađu istraživača supervizora na ''Middle East'' Tehničkom univerzitetu.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu 800 EUR.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Više informacija možete pronaći na:
- studijski programi: https://catalog.metu.edu.tr/
- smještaj na METU: http://ico.metu.edu.tr/accommodation
- informacije o vizi: http://ico.metu.edu.tr/visa-residence-permit
- informacije o osiguranju: http://ico.metu.edu.tr/health-safety


Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. CV
4. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (Ugovor o učenju) na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7. Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + METU, najkasnije do 27.08.2018. godine.

 

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasnom naznačenim dokumentima.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528