Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente i osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.12.2017.godine

 Obavještavamo vas da je Masaryk univerzitet, Brno, R. Česka, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2018/19 godine. Stipendije se odnose na period zimski semestar 2018. godine i ljetni semestar 2019. godine.


Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa studija, kao i za osoblje koje putem ove stipendije može učestvovati u nastavnom procesu i treninzima/obukama.


Za osoblje Univerziteta u Tuzli (akademsko i administrativno )  neophodno je da stupe u kontakt sa odgovarajućom osobom na Masaryk univerzitetu (akademsko i administrativno osoblje ) jer će uz ostalu dokumentaciju biti potrebno dostaviti i korespondenciju sa relevantnom osobom na Masaryk univerzitetu.


Kandidatima koji se prijavljuju za III ciklus studija savjetuje se da postupe isto, kako bi povećali šansu da dobiju stipendiju.

Stipendija za studente obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikacija se vrši on-line putem linka: https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/
Putem protokola Univerziteta u Tuzli studenti su dužni dostaviti dokumentaciju u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS+ MASARYK.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti (studenti):
1.    Prijavni obrazac
2.    Fotografija (35x45 mm)
3.     Scan pasoša
3.    CV
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5.    Motivaciono pismo
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement-a na osnovu kojeg će odabrani kandidati  izraditi konačnu verziju
7.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2
8.    Motivaciono pismo (za studente III ciklusa)
9.    Prijedlog istraživanja (za studente III ciklusa)
10.   Pismo prihvatanja od strane Masaryk Univerziteta (za studente III ciklusa)

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti (osoblje):

1.    Prijavni obrazac
2.    Fotografija (35x45 mm)
3.     Motivaciono pismo
4.     Scan pasoša
5.    CV
6.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2
7.    Pismo prihvatanja od strane Masaryk Univerziteta.

Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Studenti u trenutku odlaska na stipendiju moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija.
Studenti koji u trenutku odlaska na stipendiju obnavljaju godinu ne mogu učestvovati u mobilnosti.


Više informacija o programu i načinu apliciranja možete pronaći na:
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide


Sve dodatne informacije možete pronaći na: Information Sheet

Krajnji rok za apliciranje je 31. januar 2018. godine.