Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za akademsko osoblje za akademsku 2020/2021.godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26.02.2020.godine
Obavještavamo vas da je Masaryk univerzitet, Brno, R. Česka, objavio je Konkurs za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2020/2021.godinu.

 

Za akamdesko osoblje Univerziteta u Tuzli neophodno je da stupe u kontakt sa odgovarajućom osobom na Masaryk univerzitetu jer će uz ostalu dokumentaciju biti potrebno dostaviti i korespondenciju sa relevantnom osobom na Masaryk univerzitetu.

 

Kontakt osobe možete pronaći na narednom linku: https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure.

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškovu u iznosu od 275 EUR koje se uplaćuju zajedno sa stipendijom, što znači da sami kupujete putnu kartu (za avion, voz, autobus), a onda vam se naknadno isplaćuje iznos. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Aplikacija se vrši on-line putem linka: https://isois.ois.muni.cz/en/incoming-application/application/

 

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: international@untz.ba najkasnije do 13.03.2020. godine sa naznakom PRIJAVA ZA ERASMUS+ MASARYK.

 

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu!

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Sve dodatne informacije možete pronaći na: Information Sheet

 

Krajnji rok za apliciranje je 13. mart 2020. godine.