Erasmus + stipendije Univerziteta Granada za osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 03.02.2016. godineUniverzitet Granada objavio je Konkurs za dodjelu stipendija osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2015/16 godine.
Osoblju Univerziteta u Tuzli dodijeljuje se 1 stipendija za Teaching i 1 stipendija za Training u trajanju od 5 radnih dana. Stipendija obuhvata putne troškove i dnevnice u iznosu od 120 EUR.

Više informacija  i aplikacijske obrasce možete pronaći na:
Staff Training;    Mobility Agreement Training
Staff Teaching;   Mobility Agreement Teaching

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528