Erasmus+ stipendija za studente na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.10.2019.godineROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE PRODUŽEN DO 15.12.2019. GOD.
Obavještavamo vas da je Univerzitet Klagenfurt iz Austrije objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine za studente Univerziteta u Tuzli.

Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa studija Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Filozofskog fakulteta (Odsjeci: Predškolski odgoj i obrazovanje, Razredna nastava, Filozofija-sociologija, Psihologija, Njemački jezik i književnost, Engleski jezik i književnost) Univerziteta u Tuzli.


ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 13.11.2019. GODINE


Potrebna dokumentacija za studente:

1.Prijavni obrazac
2.Fotografija (formata 35x45 mm)
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.Dokaz o poznavanju jezika (njemački – minimalno B1 i/ili engleski – minimalno B2)
7.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
8.Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
9. Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta
10. Za studente III ciklusa: Kopija diplome I i II ciklusa i kopije dodatka diplome (ili uvjerenje o položenim ispitima) na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta


Informacije o programima i predmetima koji se nude na engleskom jeziku možete pogledati na: https://campus.aau.at/studien/lvliste.jsp?semester=19S&nobc=&englisch=yes.

Više informacija o Univerzitetu Klagenfurt možete pogledati na: https://www.aau.at/ i https://www.aau.at/en/study/, te na njihovoj Fact Sheet.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ KLAGENFURT. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 522