Erasmus+ stipendija za studente na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 29.04.2019.godine


ROK ZA PRIJAVU JE PRODUŽEN DO PETKA, 21.06.2019. GODINE.Obavještavamo vas da je Univerzitet Klagenfurt iz Austrije objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije u zimskom semestru akademske 2019-20. godine za studente Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji.

Poziv je otvoren za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

ROK ZA PRIJAVU JE 1.6.2019. GODINE.

Potrebna dokumentacija za studente:

1.Prijavni obrazac
2.Fotografija (formata 35x45 mm)
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Motivaciono pismo
6.Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija BA diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
7.Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za III ciklus
8.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
9.Dokaz o poznavanju jezika (njemački – minimalno B1 i/ili engleski – minimalno B2)

Dokumentaciju dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ KLAGENFURT najkasnije do 1.06.2019. godine.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Više informacija o Univerzitetu možete pogledati na: https://www.aau.at/ i https://www.aau.at/en/study/, te na njihovoj Fact Sheet.
Informacije o programima koji se izvode na engleskom jeziku možete pogledati na: https://www.aau.at/en/international/international-profile/degree-programmes-in-english/.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15 )
e-mail: internationalstudents@untz.ba
tel: +387 35 300 522