Erasmus + stipendija za osoblje 2018 - University of Valencia – Staff Credit Mobility Week

 Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 13.12.2017.godine

 

 Univerzitet u Valenciji objavio je Konkurs za prvu međunarodnu sedmicu kreditne mobilnosti – 1st International Credit Mobility Week pod nazivom "KA107 Erasmus+ International Credit Mobility: Main challenges and opportunities".


Međunarodna sedmica će se održati od 05.03. - 09.03.2018.godine, a Konkurs je otvoren za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:
1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Kopija pasoša
4.    Ugovor o mobilnosti Teaching/Training


Prijava se vrši online preko linka http://encuestas.uv.es/index.php/669127?lang=en, a također je potrebno prijave dostaviti putem protokola Univerziteta u Tuzli u zatvorenoj koverti i putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + VALENCIA STAFF WEEK.


Rok za prijave je otvoren od 15.12.2017.godine do 14.01.2018.godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526