Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni – International Staff Training Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 31.01.2017.godine
Obavještavamo vas da je Univerzitet u Barseloni objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije administrativnog osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na International Staff Training Week-u koji će se održati od 23. do 27. aprila 2018. godine u Barseloni, Španija.
 

Stipendija za osoblje obuhvata putne troškove u iznosu od 275EUR i dnevnice u iznosu od 120EUR.
 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Kopija pasoša
4.    Ugovor o mobilnosti/Training

Također, potrebno je popuniti i online aplikaciju na sljedećem linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFypbifsGZ3hIVXUqbxEHZAzz0aAoDxIaOe4KYaCgfp5bqTg/viewform

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ BARCELONA, i putem e-mail adresa: international@untz.ba i erasmus.ka107@ub.edu najkasnije do 09.02.2018. godine.


Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu!!


Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici:
http://www.ub.edu/uri/eramuska107.htm


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528