Erasmus + stipendija za administrativno i akademsko osoblje na Univerzitetu u Klagenfurtu, Austrija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Broj: 01/3-789-1/19
Tuzla, 30.04.2019.godine
 


Erasmus + stipendija za administrativno i akademsko osoblje na Univerzitetu u Klagenfurtu, Austrija za ljetni semester akademske 2018/2019. godine
 


Obavještavamo vas da je Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije administrativnom i jedne stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji. Poziv je otvoren za osoblje Fakulteta Elektotehnike,  Prirodno-matematičkog fakulteta (Odsjek za matematiku), Filozofski fakultet (Odsjek za engleski jezik i književnost, Odsjek za njemački jezik i književnost, Odsjek za sociologiju, i Odsjek za pedagodiju) Univerziteta u Tuzli za ljetni semester akademske 2018/2019.godine. Prednost prilikom prijavljivanja imaju tehničke nauke.
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu za osoblje:

1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Kopija pasoša
4.    Ugovor o mobilnosti/Training (administrativno osoblje)
       Ugovor o mobilnosti/Teaching (akademsko osoblje)

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: international@untz.ba najkasnije do 01.06.2019. godine.
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF format sa jasno naznačenim nazivima dokumenata!
 

Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici:
www.aau.at/en/   ili putem e-mail adrese: ana.mitic@aau.at (kontakt osoba: dr. Ana Mitić).


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528