Erasmus+ stipendija za administrativno i akademsko osoblje na Igdir Univerzitetu, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30.04.2019.godineErasmus + stipendija za administrativno i akademsko osoblje na Igdir Univerzitetu, Turska


Obavještavamo vas da je Igdir Univerzitet objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije administrativnom i akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji. Poziv je otvoren za osoblje Rudarsko–geološko-građevinskog fakulteta, Fakulteta Elektrotehnike, Ekonomskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu za osoblje:

1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Kopija pasoša
4.    Ugovor o mobilnosti/Training (administrativno osoblje)
       Ugovor o mobilnosti/Teaching (akademsko osoblje)

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnj uputem e-mail adrese: international@untz.ba najkasnije do 15.05.2019. godine.
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu!


Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici:
http://www.igdir.edu.tr/home


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528