Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni - International Staff Training Week – 13. - 17.05.2019.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.01.2019.godine
 

 Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni
 International Staff Training Week – 13. - 17.05.2019.godine

 Obavještavamo vas da je Univerzitet u Barseloni objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije administrativnog osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na International Staff Training Week-u koji će se održati od 13. do 17. 05. 2019. godine u Barseloni, Španija.


Stipendija za osoblje obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Kopija pasoša
4.    Ugovor o mobilnosti/Training

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: international@untz.ba i erasmus.ka107@ub.edu najkasnije do 28.01.2019. godine.


Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu!!


Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici:
http://www.ub.edu/uri/eramuska107.htm


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528