Erasmus + stipendija za osoblje 2018 - University of Barcelona – Staff Training Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.12.2017.godine


 Obavještavamo vas da je Univerzitet u Barseloni objavio Konkurs za dodjelu stipendije osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na Staff Training Week-u koji će se održati od 23. do 27. aprila 2018. godine u Barseloni, Španija.


Detaljne informacije o načinu apliciranja potražite na web stranici:
http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:


1.    Prijavni obrazac
2.    CV
3.    Erasmus+ Ugovor o mobilnosti – Training
4.    Kopija pasoša

Također, potrebno je popuniti i online aplikaciju na sljedećem linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFypbifsGZ3hIVXUqbxEHZAzz0aAoDxIaOe4KYaCgfp5bqTg/viewform


Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ BARCELONA, i putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 21.12.2017. godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528